آخرین اخبار مدارس


10 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

08 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

03 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

28 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

21 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

11 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

لبخند انار

هوشنگ مرادی کرمانی

داستانهای فارسی - قرن 14

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آخرین بازمانده

مسلم ناصری , نقاش: مرتضی امین

داستانهای مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اعتصاب رنگ ها

نوشته خسرويحيايي ,بانقاشي فوزي

رنگ داستان ادبيات نو

دبستان دخترانه سما

کودک خوش بین

مارتین ای. پی. سلیگمن،کارن را

ایمن ساختن کودکان

دبستان دخترانه سما

وقتی که فرزندان باهوش نمره های کم می گیرند!

دکتر سیلویا ریم

کم آموزی تحصیلی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مریم کیقبادی

مسابقه: نقاشی قصص

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

صبا فندرسکی

مسابقه: کتابخوانی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهتا غیلثی

مسابقه: مسابقات فرهنگی هنری،هنرهای تجسمی،پویانمایی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ملیکا کیامنش

مسابقه: جشنواره خوارزمی (دست سازه ها سخت افزار)

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

همتا غیلثی

مسابقه: مسابقات فرهنگی هنری،هنرهای تجسمی،پویانمایی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

یاسمن زهرا زارع

مسابقه: مسابقات فرهنگی هنری،پژوهشی،مقاله نویسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

الینا صمدی- هستی رنجبر-هستی تکه ایفازمه

مسابقه: بسکتیال سه نفره

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه شبگرد

مسابقه: قرائت ترتیل

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تینا ابراهیم زاده

مسابقه: مسابقات فرهنگی هنری،هنرهای تجسمی،پته دوزی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کیمیا حسینی

مسابقه: مسابقات فرهنگی هنری،هنرهای تجسمی،پته دوزی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شیدا شاه حسینی-فاطمه وطن پرست

مسابقه: نجات تخم مرغ

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

الینا صمدی- هستی رنجبر-هستی تکه ای

مسابقه: بسکتیال سه نفره

رتبه: چهارم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

يگانه سرابندي

1386/03/23

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آيناز يازرلو

1380/03/24

دبستان دخترانه سما

سحر قادري زاده

1386/03/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

گولن شيرمحمدي

1383/03/24

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شيدا خادميان

1384/03/27

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تارا تقوي زاده

1380/03/29