آخرین اخبار مدارس


29 بهمندبستان پسرانه

12 بهمندبستان دخترانه

18 دیدبستان پسرانه

30 آذردبستان دخترانه

30 آذردبیرستان دوره اول دخترانه

28 آذردبیرستان دوره اول دخترانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه

لبخند انار

هوشنگ مرادی کرمانی

داستانهای فارسی - قرن 14

دبستان دخترانه

وقتی که فرزندان باهوش نمره های کم می گیرند!

دکتر سیلویا ریم

کم آموزی تحصیلی

دبیرستان دوره اول دخترانه

آخرین بازمانده

مسلم ناصری , نقاش: مرتضی امین

داستانهای مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه

اعتصاب رنگ ها

نوشته خسرويحيايي ,بانقاشي فوزي

رنگ داستان ادبيات نو

دبستان دخترانه

کودک خوش بین

مارتین ای. پی. سلیگمن،کارن را

ایمن ساختن کودکان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه

الناز ایزدی

مسابقه: شنا

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

سحر سادات محمودزاده

مسابقه: سازه ماکارانی

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه

امینه ملایی

مسابقه: سازه ماکارانی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه

یگانه امامی

مسابقه: شنا

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

بهار شعبانی

مسابقه: سازه ماکارانی

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه

زهرا سادات میر

مسابقه: سازه ماکارانی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

آرمیتا جرجانی

مسابقه: سازه ماکارانی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

فاطمه عرب

مسابقه: سازه ماکارانی

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه

نرگس میرحسینی

مسابقه: سازه ماکارانی

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه

هليا قره جانلو

1390/03/10

دبستان دخترانه

سوفيا يغمايي

1390/03/10

دبستان دخترانه

غزل ابوالطالبي قلعه جوقي

1387/03/15

دبیرستان دوره دوم دخترانه

يگانه ساراني

1381/03/13

دبستان دخترانه

هستي عموزادخليلي

1387/03/11

دبستان دخترانه

تينا سراجي

1392/03/11

دبستان دخترانه

الناز ايزدي

1387/03/14

دبیرستان دوره دوم دخترانه

زينب زارع طيلان

1381/03/15